Usuwanie płytek podłogowych z azbestu

Dlaczego usuwanie azbestowych płytek podłogowych jest konieczne?

Usuwanie azbestowych płytek podłogowych to wielkie pojęcie, które wiąże się do usuwania nie wyłącznie płytek podłogowych zawierających azbest, ale też innych materiałów zawierających azbest, takich jak winylowe, winylowe lub asfaltowe płytki podłogowe, linoleum oraz inne materiały klejące.

Azbest jest naturalnie występującą grupą minerałów włóknistych oraz był szeroko wykorzystywany w: materiałach budowlanych oraz izolacyjnych, ognioodpornych, cementach, pokryciach rur, materiałach ogniotrwałych, uszczelkach, płytkach podłogowych i mieszankach spoinowych w latach 1890–1970. Narażenie na cząsteczki azbestu zawieszone w powietrze powoduje wiele chorób związanych z azbestem, w tym rzadki, ale zagrażający życiu typ raka znany jako międzybłoniak. Usuwanie azbestowych płytek podłogowych stoi się coraz ważniejsze wraz ze wzrostem świadomości na temat szkodliwych skutków narażenia na działanie azbestu.

Powinieneś utrzymywać wilgotną wykładzinę podłogową przed i podczas usuwania azbestowych płytek podłogowych. Jest toż konieczne, aby usuwanie azbestowych płytek podłogowych było stabilne a nie stwarzało żadnego zagrożenia dla zdrowia osób biorących udział w usuwaniu i mieszkańców budynku.

Przydatny link: kleje budowlane.

Nigdy nie usuwaj płytek podłogowych w stanie suchym. Żeby zapewnić minimalne pękanie, usuń płytki w całych kawałkach, a linoleum w dużych odcinkach. Po usunięciu, natychmiast włóż mokry materiał do 6-mililitrowych torebek foliowych lub zawiń w 6-milimetrową folię. Nigdy nie pozostawiaj materiału w stanie luźnym. By zapobiec wyciekom materiału, użyj taśmy klejącej do uszczelnienia torebek lub arkuszy foliowych. Zegarek, który zawierał materiał podłogowy, nie dziurawi się w 6-milimetrowych torebkach lub arkuszach. Natychmiast wyślij materiał na wysypisko, zanim wyschnie, wraz z jedną kopią pozwalania na ewidencję utylizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *